Skrzydło wyposażone w okucie COMFORT odsuwa się od ramy równo o 6 mm na całym obwodzie, podczas gdy okno dalej pozostaje zaryglowane, spełniając wymogi klasy RC2 (firma OknoPlus obecnie jako jedyna w Polsce posiada certyfikat badań na okucie COMFORT). Rozwiązanie to warto zaproponować w pomieszczeniach o zwiększnym zapotrzebowaniu na wymianę powietrza jak kuchnia, łazienka, pralnia, kotłownia lub zamiast nawiewnika okiennego.

Korzyści płynące z zastosowania okucia COMFORT:

 

– bezpieczny wariant wietrzenia pomieszczeń nawet podczas nieobecności użytkowników,

–   zdrowy klimat w pomieszczeniach,

–   minimalizowanie start ciepła podczas wymiany powietrza,

–   brak przeciągów, trzaskających okien.

comfort male PADM_anim